Geschiedenis van de club

De Cauchois-Club heet voluit Nationale Cauchois-Club van België / Club National du Cauchois de Belgique en werd opgericht op 2 maart 1986.

De oprichtingsvergadering ging door in een dorpscafé waar de tijd was blijven stilstaan, "la tête de pipe" in het Waalse Tertre, in aanwezigheid van onder meer de toenmalige voorzitter van de Landsbond, wijlen Walter Degouis.

De heer Degouis was sedert vele jaren Cauchoisfokker en samen met zijn vriend dokter Karel Goddeeris uit Marke was hij voorheen één van de weinige tentoonstellers met Cauchois.

Er waren slechts weinig Cauchois te zien op tentoonstellingen. Daarom zochten enkele jonge fokkers langs beide zijden van onze taalgrens uitgebreidere Cauchois-contacten in Duitsland en Frankrijk.

Vreemd genoeg kwamen ze via die buitenlandse Speciaalclubs in contact met elkaar. Er leek dus voorbestemdheid om een nationale Club in ons land te vormen.

Alvorens het zo ver kwam, hadden nog tal van informele en vriendschappelijke contacten plaats in binnen- en buitenland.

In 1985 werd bij wijze van proef nog een officieus Cauchois-kampioenschap ingericht bij de tentoonstelling te Tertre. Van in het begin werd dus geopteerd voor een soliede basis. Nu, quasi 18 jaar later tonen de fundamenten nog geenszins barsten en kan de Cauchois-Club op een stevige achterban rekenen.

Activiteiten

Het blijft een continue zorg om de leden te bieden wat ze van een Speciaalclub verwachten : geïnformeerd blijven omtrent de technische evoluties van het ras, uitbouwen van een vriendschappelijk netwerk van relaties waarbij info, advies en bijstand bij aanschaf van dieren, sportieve competitie, logistieke ondersteuning vanzelfsprekendheden zijn.

Ras- en verenigingsnieuws krijgen de leden via geregeld verstuurde circulaires. Jaarlijks is er het jaarbulletin dat verdeeld wordt op de Clubdag.

Deze Clubdag wordt elk jaar in september georganiseerd bij één van de leden. We proberen er een leuke vriendenontmoeting van te maken met aandacht voor gezelligheid, een lekkere hap en een stevige drank, maar uiteraard met aandacht voor de Cauchois.

Speciaal aan de formule is dat alle aanwezige fokkers én keurmeesters de aanwezige dieren keuren op predikaat, evenwel zonder de dieren uit de kooi te nemen. De bedoeling is niet om te leren keuren of verdoken fouten te leren ontdekken, maar wel om de intrinsieke kwaliteiten van de aanwezige dieren te leren kennen en naar waarde schatten. Alle predikaten worden ter plaatse in de computer gebracht en zo wordt een rangschikking op basis van de gemiddelde punten gemaakt. Een expertisebespreking achteraf van de 10 best geklasseerde dieren en enkele opmerkelijke dieren door keurmeesters en Clubleden zorgt dat de kennis aangescherpt wordt en dat de benadering van het ras steeds uniformer wordt. Ook de mogelijkheid tot hokbezoek bij de organiserende fokker maakt de Clubdag jaarlijks extra interessant.

Jaarlijks wordt ook een Clubkampioenschap georganiseerd. Dit wordt ondergebracht bij een bestaande tentoonstelling. Meestal zijn daarop tussen de 150 en de 200 Cauchois present.

De Cauchois-Europashow is eveneens een activiteit waar meerdere Clubleden elk jaar aan deelnemen. Meestal gaat deze door ofwel in het Zwarte Woud (Duitsland) ofwel in de Elzas (Frankrijk). Meer dan 800 Cauchois uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland, Nederland en België strijden er voor de eer. Onze Club heeft de internationale contacten van in het begin steeds goed onderhouden en belangrijk gevonden in functie van de éénduidige benadering van het ras. Dat daaruit ook vriendschapsbanden gegroeid zijn, geeft uiteraard een extra dimensie aan deze vrijetijdsbesteding. In de mate van het mogelijke worden voor de dieren telkens groepstransporten naar de Cauchois-Europashow georganiseerd tegen geringe kostprijs.

Nu we het over kosten hebben : het lidgeld bedraagt tot dusver 12 Euro per jaar.

De Cauchois

Uiteraard is het ras nog steeds het initiële bindmiddel van een speciaalclub.

Gedetailleerde uiterlijke kenmerken zullen we daarbij hier niet aanhalen want daarvoor verwijzen we naar de standaard die u elders op de website kan vinden, evenals naar de artikels en de foto's die we geregeld proberen aan te vullen.

Wel willen we hier de veelzijdigheid van de kwaliteiten van de Cauchois eens extra benadrukken. De Cauchois is een vormduif, maar springt in haar verschijning ook in belangrijke mate in het oog door haar kleur en tekening. Terecht hecht men bij de keuring ook aan deze aspecten veel aandacht. Er wordt gestreefd naar een evenwicht waarbij een éénzijdige beoordeling enkel gericht op type of kleur of tekening moet vermeden worden.

Naast haar kwaliteiten als tentoonstellingsduif is de Cauchois ook een erg aangenaam ras in het hok. Steeds alert en pronkend, maar niet schuw tegenover de mens en zeker niet agressief tegenover soortgenoten. Cauchois die over een voldoende ruim broedhok beschikken, fokken bovendien prima.

Alle club- en bestuursleden zullen u graag verdere informatie verstrekken !